News ENG

IlI edycja konferencji „Praklyezne aspekty zarzadzania jednostka ochrony zdrowia"

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy redakcji „OPM" i Stowarzyszenia Menedżerów Opieki zdrowotnej. Stworzyło ono okazję do zdobycia kompleksowej wiedzy z zakresu skutecznego podejmowania decyzji we wszystkich aspektach zarządzania placówkami ochrony zdrowia.
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych oraz Ogólnopolski Związek Pracowników Szpitali Powiatowych.